Integritetspolicy

1. Inledning

Välkommen till RealEco Media. Vi värderar din integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter i enlighet med gällande lagar och förordningar.

2. Vilka personuppgifter samlar vi in?

RealEco Media samlar in information som hjälper oss att tillhandahålla våra tjänster till dig.

Vi kan samla in följande personuppgifter:

  • Namn
  • Kontaktuppgifter (t.ex. e-postadress, telefonnummer)

3. Hur använder vi dina personuppgifter?

De insamlade uppgifterna används för att:

  • Kommunicera med dig, inklusive att skicka information om tjänster och produkter.
  • Uppfylla lagkrav eller rättsliga förpliktelser

4. Vem delar vi dina personuppgifter med?

Dina personuppgifter kan delas med:

  • Lagstadgade krav när vi är skyldiga att lämna ut information enligt lag.

5. Säkerhet

Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, modifiering, spridning eller förstörelse.

6.Sekretess och Dataskydd (GDPR)

Vi åtar oss att skydda din integritet och behandlar dina personuppgifter i enlighet med Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Dina uppgifter samlas in endast för specificerade, uttryckliga och legitima syften. Du har när som helst rätt att begära tillgång till, rättelse eller radering av dina personuppgifter.

7. Kontaktinformation

Om du har frågor eller funderingar om vår användning av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på:

E-post: oscar@realecomedia.com

Kontakta mig vid intresse av samarbete

Scroll to Top